facebook
שלום אורח   |    התחבר    |    רוכב/ת חדש/ה    |    התנתק                   אתר טיולי האופנים - טבע של רוכבים

מאמר


הוראות בטיחות לרכיבה על אופניי שטח

אבי מור


תכנים מרכזיים בהם עוסק המאמר:
רכיבת שטח
רכיבת כביש


תיאור כללי - Abstract:

הוראות בטיחות לרכיבה על אופני שטח בקבוצת הסיירים!!

1 שמירת מרחק , חייבים לשמור מרחק אחד מהשני מכל הצדדים .

2. אין לדבר שיחות נפש תוך כדי רכיבה.

3. לתת את מלוא התשומת לב   לגלגל הקדמי . לבדוק דרדרת , סלעים ואבנים , מכשולים למיניהם  חריצים בקרקע,   מקלות וגדרות .

4.  בכל צומת עוצרים ומחכים למוביל ולמאסף .

5. ברכיבת כביש רוכבים בטור תוך כדי שמירת מרחק סביר אחד מהשני בצד הימין של השול אין לרכב במקביל בכביש.המאמר:

 

הוראות בטיחות לרכיבה על אופני שטח בקבוצת הסיירים!!

1 שמירת מרחק , חייבים לשמור מרחק אחד מהשני מכל הצדדים .

2. אין לדבר שיחות נפש תוך כדי רכיבה.

3. לתת את מלוא התשומת לב   לגלגל הקדמי . לבדוק דרדרת , סלעים ואבנים , מכשולים למיניהם  חריצים בקרקע,   מקלות וגדרות .

4.  בכל צומת עוצרים ומחכים למוביל ולמאסף .

5. ברכיבת כביש רוכבים בטור תוך כדי שמירת מרחק סביר אחד מהשני בצד הימין של השול אין לרכב במקביל בכביש.

זכור! האופניים הם כלי תחבורה כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים עליהם.

רוכב אופניים בקבוצה , שים לב הקפטן יקפיד עליך:

די לפציעות והתאונות בקבוצה  2018 התחילה עם מספר תאונות

1.  בעיר הרכיבה באופניים מותרת גם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית, בצידו הימני של הנתיב. אולם אם קיימת דרך המסומנת לרוכבי אופניים – רכב בה בלבד.

2 בעומס תנועה או בפקק תנועה רד מהאופניים וחכה. אל תסתובב עם אופנייך בין המכוניות.

3 לפני כל עצירה או סטייה מהדרך אותת ברור בידך.

4 אין להוביל משא על אופניים באופן העלול למנוע שליטה בהם. 

5 אורך המשא המותר לנשיאה על אופניים לא יעלה על 70 ס"מ ובתנאי שהמשא לא יבלוט מהקצה הקדמי של האופנים.

6 האם האופניים מתאימים לרוכב? אופניים מתאימים לגובה הרוכב הם אופניים אשר הרוכב יכול להגיע מהם לקרקע בקלות בשתי רגליו, כאשר הוא יושב על מושב האופניים.

7. אופניים גבוהים מדי או נמוכים מדי אינם בטוחים, הם מסוכנים. רכיבה על אופניים שאינם תואמים את הרוכב, עלולים לגרום לאובדן שיווי משקל ושליטה.

8 יש לכוון את גובה המושב כך שנתן יהיה לשבת בביטחון ולהניע את הרגליים באופן חופשי. 

9 יש לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים.

10 יש להחזיק היטב בכידון ובדוושות בשעת הרכיבה.

11. אין לצלם תוך כדי רכיבה זה ממש מסוכן ולא שווה את המחיר

תקינות ותחזוקה של  האופניים
• תקינות האופניים חשובה לבטיחותך. בדוק את חוזק הברגים והחיבורים והשלדה .
• בדוק את יעילות הבלמים ואת לחץ האוויר בצמיגים לפני כל רכיבה .
• שרשרת רופפת מדי עלולה להכשילך. מתח אותה!

לרכיבת לילה

פעמון, פנס קדמי וסרט זוהר או נצנץ  על הכנף מאחור הם אמצעי בטיחות חיוניים. אל תצא לדרך בלעדיהם!
• ודא שהפנס מכוון כך שהאור ייראה למרחק של 150 מ` ושאינו מסנוור.
• ודא כי מחזיר האור בכנף האחורית הוא בגובה 40 ס"מ מפני הקרקע.
• הכנף האחורית חייבת להיות מצופה בפס אדום מחזיר אור.
• ציית לרמזורים שבדרך... זכור! האופניים הם כלי תחבורה כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים עליהם.

רציונאל הקבוצה:

 א. רכיבה אופניים בשטח להנאה . 

 ב. הרכיבה לטיול לא לאימון ספיניג.

 ג. קצב הרכיבה הוא שפוי ולא מטורף 15 קמש ממוצע .

ד. מי שלחוץ בחוץ .

 ה. אין לעבור את המוביל הטיול.

 ו. אין לעזוב את הקבוצה במהלך הרכיבה .

נוהל השתתפות בטיול 

1. לפני שאתה/ את נרשם לטיול נא לוודא שתאריך   

    הטיול מתאים  לכם ואין לכם בלת"מ ( בלתי 

   מתוכנן ) .

2. נא לא להגיע לטיול אם באותו יום יש לכם אירוע נוסף ואתה / את ממהר לאירוע .

3. נא להגיע לכל טיול אם אופניים מתוחזקות משומנות בלחץ אוויר מתאים .

4. נא להגיע אם ציוד חליפי אוזן מתאימה  פנימיות 2 ורפידות 2

5. מיגון ממליץ לכולם להגיע לטיולים הטכניים אם מיגון מתאים .

6. ביטול השתתתפות בטיול עם אוטובוס

    עד 72 שעות לפני ללא השתתפות

    מ 48 שעות לפני הטיול מי שירד יאלץ לשלם את השתתפותו בטיול .

7. נא להגיע לטיול בבריאות טובה ובכושר המתאים לטיול 

קפטן אבי מור הסיירים 2018 

 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר